Informačni centrum Uherské Hradiště

ERB 
1. AktualitySIPKA 2. Programy kulturnch akcSIPKA 3. OkresSIPKA 4. TelefonySIPKA 5. OdkazySIPKA 6. FirmySIPKA 7. Obce a adySIPKA 8. Slovcko SIPKA 9. FotogalerieSIPKA 10. AplikaceSIPKA 11. InzerceSIPKA 12. RealitySIPKA 13. Java utilitySIPKA 14. SIPKA 15. SIPKA

ICKO  Informační centrum Uherské Hradiště  ICKO Neděle 19. listopdu 2017, 04:03
Svátek má Alžběta - zítra slaví Nikola


ReklamaBANER midi-song.com
linka

REGIONÁLNÍ TISK
 
  KULTURA v okrese Uh.Hradit

    Okres Uhersk Hradit pat k oblastem s bohatmi kulturnmi tradicemi. Kulturn ivot se po lta udroval pedevm v umn, hudb a divadle. ivmi lidovmi tradicemi je znm dodnes.

Specifikace kulturnho zzem

    Vznamnou roli v kulturnm ivot celho okresu sehrv Slovck muzeum v Uherskm Hraditi. V jeho dobov velmi modern, hlavn budov, dokonen v roce 1942 (podle nvrhu architekta profesora Bohuslava Fuchse), se meme seznmit prostednictvm stl nrodopisn expozice SLOVCKO se zpsobem ivota a prac lidu na Slovcku - s jeho slavnostnm i pracovnm odvem, pracovnmi nstroji, zpsobem bydlen i s obyejovm rokem v regionu - faankem, velikononmi zvyky, jzdou krl, donkami, vinobranm a hody. V dalch slech mohou nvtvnci shldnout krtkodobj historick, nrodopisn, archeologick i obecn vlastivdn vstavy.
    Oteveno: Po - Ne: 9 - 12; 12,30 - 17 hod.

    Dstojnm stnkem vtvarnho umn v Uherskm Hraditi je nov rekonstruovan Galerie Slovckho muzea v Otakarov ulici. Tato instituce sdl v pekrsn a historicky cenn budov z 18. stolet, postaven dle pln Leandra Anquisoly a Jacoba Albla. Ve stl expozici najdeme skvosty vtvarnho umn jihovchodn Moravy, v ostatnch slech pak vstavy eskch i zahraninch umlc. Kulturn ivot galerie dopluj rozlin vstoupen a koncerty jak pmo ve vstavnch slech, tak v pvabnm baroknm ndvo budovy.
    Oteveno: t - Ne: 9 - 12; 12,30 - 17 hod.

    V pi Slovckho muzea je Pamtnk Velk Moravy (Jezuitsk ul., Star Msto), pedstavujc vznamnou archeologickou expozici.
    Oteveno: Po - Ne: 9 - 12; 12,30 - 17 hod. ( v obdob turistick sezony: duben - jen )

    Celosttn vznamn a nvtvnicky zajmav je Muzeum Jana Amose Komenskho v Uherskm Brod, kter pln sv posln jako specializovan muzeum pro historii Uherskobrodska a zejmna jako vdeckovzkumn dokumentan stedisko esk republiky pro ivot a dlo J. A. Komenskho. Tomuto veliknovi naich djin je vnovna rovn zdej rozshl stl expozice. V dalch prostorch je mono shldnout vstavy etnografick, historick i vtvarnho umn. I v tomto muzeu meme vidt a slyet adu rznch vystoupen a koncert.
    Oteveno: Po-Ne: 9 - 12; 12,45 -16,45 hod.

    V prbhu roku jsou organizovny v pravidelnch termnech akce, podan spolky a organizacemi dosud innmi ve mstech a obcch. K proslulm pat Vlnovsk Jzda krl, pravideln konan posledn nedli v kvtnu a kadm tetm rokem podan Dolck slavnosti s Jzdou krl v Hluku. V msci ervenci probhaj Kopanisk slavnosti ve Starm Hrozenkov, kde prezentuj folklr moravsk a slovensk soubory.

    Na Uherskohradisku dodnes pevaj tradin vron zvyky a obyeje. K nejdochovalejm pat masopustn obchzky zejmna na Uherskobrodsku (Korytn, Koma, Bnov), velikonon obchzky o Smrtn nedli (Veletiny, Hradovice, Drslavice, Bnov), velikonon hrkn a pomlzky (Tupesy, Knpole, Topoln, Blovice). K nejokzalejm pat hodov slavnosti konan obvykle v mscch z a jnu.

    Hlavnmi nositeli lidov kultury v souasnosti jsou pedevm folklrn soubory v obcch i mstech, kter se podlej na organizovn vronch slavnost a samy se reprezentuj svmi poady doma i v zahrani.

    Svou tradici ji m i festival hudebnch nstroj lidovch muzik, kter je podan v Uherskm Hraditi kadoron s danm tmatickm zamenm

    Krom ve uvedench lze v Uh. Hraditi a Brod lze navtvit adu galeri, kde lze shldnout (a zakoupit) zajmav dla umlc zdejho regionu:

    Galerie DLO s.r.o., Marinsk nm. 126, U. Hradit (tel: 0632/3225)
    Oteveno:Po-P: 9 - 12,30; 13,30 - 17,30 hod.

    Galerie D, Vehrdova 267, Uh. Hradit (tel: 0632/40924)
    Oteveno:Po-P: 9 - 12,30; 13 - 17,30 hod.

    Galerie S & S, Na Morvce 20, Uh. Hradit (tel: 0632/2435)
    Oteveno: Po-P: 9 - 12; 13 - 18 hod.

    Galerie U SOVY, Marinsk nm. 46, Uh. Hradit (tel: 0632/555273)
    Oteveno: Po-P: 9 - 12; 14 - 18 hod.

    Galerie ZEMAN, Protzkarova 1220, Uh. Hradit (tel: 0632/551821)
    Oteveno: Po-P: 9 - 12; 14 - 18 hod.

    Galerie Domu kultury, Pansk dm, Uhersk Brod (tel: 0633/634802)
    Oteveno: Po-Ne: 9 - 12; 13 - 17hod.

    Vznamnmi kulturnmi institucemi okresu jsou, krom ji vzpomenutch, tak Slovck divadlo, Knihovna B. B. Buchlovana a vznamnou lohu v kulturnm dn okresu pln i Kluby (domy) kultury v Uherskm Hraditi a Uherskm Brod, sdruujc hudebn, pveck, divadeln skupiny (pveck sbory Svatopluk a Dvok, divadeln soubor apek, Uherskohradisk pveck sbor, aj.). Z bohat palety zajmavch akc, je systematicky organizuj, a svou popularitou pesahuj mstn rmec, lze namtkov vyzvednout nap. festival "Letn filmov kola" v Uh. Hraditi.Divadlo

    Nezastupiteln msto v kulturnm dn m Slovck divadlo v Uherskm Hraditi, kter oslavilo v roce 1995 50. vro svho trvn.

    Mylenky na jeho zzen vznikaly u za vlky a po osvobozen dolo rychle k jejich realizaci. Za celou tu dobu v divadle pracovala ada vznamnch reisr, nap. Alois Hajda, Milo Hynt, Karel Neubauer, Hugo Domes a Jaromr Pleskot. st svho hereckho ivota zde proili tak Jana Werichov, Bronislav Poloczek, Vclav Postrneck, Ladislav Lakom a mnoz dal. K nejvtm spchm divadla v poslednch letech pat vtzstv na divadelnm festivalu Aktualit v roce 1989. Sloen umleckho souboru umouje divadlu vnovat se, ve zven me, zejmna titulm hudebnm a muziklovm a zajmavm titulm inohernm. nrov pestrost nastudovanch titul zahrnuje komedie i dramata, od autor klasickch, po nejnovj pvodn inscenace. Ve svm repertoru divadlo nezapomn ani na nejmen divky, pro n nevh inscenovat vedle klasickch pohdek tak pvodn pohdkov-muziklov novinky.

    Oblast psoben divadla se neomezuje jen na Uhersk Hradit, ale zahrnuje prakticky cel region moravskho Slovcka. Soubor vak za svmi divky dojd i do mst ve vchodnch a jinch echch, na severn Moravu a pravideln jsou i vystoupen v Brn, Praze, ve Vdni i na Slovensku. Slovck divadlo provozuje rovn svou Malou scnu.

    Vzestup divckho zjmu pln potvrzuje nejen kulturn vysplost zdejho obyvatelstava a tm i oprvnnost existence divadla v Uherskm Hraditi, ale jasn hovo i o jeho kvalitch.koly

    Jednm ze zkladnch nositel kulturnch hodnot a tradic jsou koly. Na s zkladnch kol navazuje ada kol odbornch, stednch nebo specilnch (nap. zkladn umleck koly). Jejich zkladn zamen odpovd kulturnm tradicm a potebm podnikatelskho zzem. Jsou zde zastoupeny obory humanitn, umleck, technick, ekonomick, ...

    V okrese Uh. Hradit je v souasn dob: 62 zkladnch kol (cca. 15 500 k), 8 stednch odbornch uili ( cca. 2980 student), 2 gymnzia (cca. 1520 st.), 7 stednch kol sttnch (cca.2 200 st.), 1 stedn kola soukrom ( cca. 620st.), 1 vy odborn kola soukrom (cca. 1800 st.), 1 vy odborn kola sttn (od r. 1996 pi Obch. akademii - cca. 30st.), 1 dv katolick kola crkevn (cca. 120 st.).

    Nejvt tradici m Gymnzium Uh. Hradit, je sehrlo za 110 let svho trvn vznamnou lohu a bylo dlouhou dobu centrem vzdlanosti v celm regionu. K jeho tm dvaceti tiscm absolventm pat tak vznamn osobnosti jako: akademik Otakar Borvka, Dr. Frantiek Kok, Dana Ztopkov, Dr. Antonn Pidal, aj. Vznamn 100-let vro zaloen oslavilo rovn Gymnzium Uh. Brod.

linkalinka 
HiTech
www.hradiste.cz
Ve spolupráci s firmou HiTech Media
a Okresní hospodářskou komorou

Zpracoval Stanislav Lopata
info@hradiste.cz
Od 8.4.2004:
TOPlist

linka
  Doporučte náš web svým přátelům
  Podmínky reklamy na serveru


  hudba.hradiste.cz
hudba.hradiste.cz

server pro amatérské hudebníky a zpěváky s databází textů písní, midi souborů a not, fotografie interperů, atd.

  
  SMS BRÁNY:
       O2 -  VODAFONE -  T-MOBILE

  MyMiniCity

  Polední menu v UH:  MENÍČKA

Nové rubriky na serveru:
bod Teploty v UH 16.1.2003 - Měření aktuálních teplot v centru Uh.Hradiště, ukládání do databáze, zpracování grafů, ...
bod Virtuální procházka městem 21.6.2002 - Zatím je zpracováno 301 záběrů z centra města Uh.Hradiště a další stovky na zpracování ještě čekají ...
bod SMS centrum sms.hradiste.cz
16.4.2001 - Tato služba umožnuje odesílání SMS a vedení osobního adresáře často používaných čísel ...
bod Vtipy na mail
4.3.2001 - Tato služba umožnuje zaregistrování e-mailu, na který bude každý den v určenou hodinu zasílán náhodně vybraný vtip, fór, anekdota nebo kameňák...
bod Svátky na mobil
23.2.2001 - Zapomínáte, kdy slaví Vaši přátelé své jmeniny ? Tato služba umožnuje zaregistrování mobilního čísla nebo e-mailu, na které bude každý den v určenou hodinu zasíláno upozornění na svátek pro dnešní a příští den.
bod Klima v UH
8.12.2000 - KLIMA v UH - grafy teplot a srážek v Uherském Hradišti za poslední měsíce. Údaje zpracovává a grafy vytváří Ing. Lang
bod Hry
1.11.2000 - HRY - výběr zajímavých her - programováno v javě a javascriptu
bod Fotogalerie
19.8.2000 - FOTOGALERIE - Historické památky královského města Uherského hradiště s popisem - česky, anglicky, německy.
bod Námořní bitva
6.8.2000 - Námořní bitva - on-line verze hry známé každému již od mládí, kdy se hrávalo na čtverečkovaném papíře a často i pod lavicí...
bod Cyklotrasy
23.7.2000 - Turistika na kole - 25 cyklotras po území Moravy s popisem trasy a grafem výškového převýšení.
bod Baťův kanál
9.7.2000 - Baťův kanál na řece Moravě je historická vodní cesta nyní s deseti funkčními plavebními komorami a v současné době splavná od Otrokovic až ke Strážnici.
bod Lidové kroje na Slovácku
8.7.2000 - Lidové kroje na Slovácku
bod Chráněná území
6.7.2000 -Chráněná území v okrese Uh.Hradiště
bod Statistika
5.7.2000 - Statistika navštěvnosti serveru za posledních 12 měsíců