Informačni centrum Uherské Hradiště

ERB 
1. AktualitySIPKA 2. Programy kulturnch akcSIPKA 3. OkresSIPKA 4. TelefonySIPKA 5. OdkazySIPKA 6. FirmySIPKA 7. Obce a adySIPKA 8. Slovcko SIPKA 9. FotogalerieSIPKA 10. AplikaceSIPKA 11. InzerceSIPKA 12. RealitySIPKA 13. Java utilitySIPKA 14. SIPKA 15. SIPKA

ICKO  Informační centrum Uherské Hradiště  ICKO Neděle 19. listopdu 2017, 04:03
Svátek má Alžběta - zítra slaví Nikola


ReklamaBANER midi-song.com
linka

REGIONÁLNÍ TISK
 
  PRODA A IVOTN PROSTED

    Zajmav a rozmanit proda, dobr a zlepujc se stav ivotnho prosted - to jsou jedny ze zkladnch faktor, kter vznamn ovlivuj rozvoj okresu a zjm. pak turistiky.


Proda okresu

    Horninov prosted. Okres Uh. Hradit je chud na nerostn suroviny. V souasn dob jsou na okrese vyuvna hlavn loiska cihlskch hln, trkopsk a stavebnho kamene. Provozovny jsou cihelny Kunovice, Havice a Osvtimany, lomy Bunk (andezit) a Bzov (pskovec), probh tba trkopsk z vody u Ostrosk Nov Vsi a povrchov v Boricch u Buchlovic.

    Geologick stavba okresu, kde pevauje karpatsk fly (stdn jlovc a pskovc), umouje vznik astch sesuv. Na okrese je zaevidovno 224 sesuv na celkov ploe 1.216 ha, 87 sesuv je stle jet aktivnch na ploe 410,5 ha.

    Z hlediska prodnch pomr pat zem okresu k vnjm zpadnm Karpatm a vnitrokarpatskm sneninm, okrajov zasahuje na jih okresu tepl Vdesk pnev. Vtina rostlin a ivoich pat k typickm karpatskm prvkm, od jihu pronikaj prvky tepl panonsk oblasti, v nejvych polohch B. Karpat (Lopenk, Velk Javoina) se vyskytuj ojedinle i prvky horsk a boreln (seversk).

    Nejsevernj nrodopisn oblast Slovcka, hradisk okres, je pro sv nvtvnky pitaliv v neposledn ad i mnostvm prodnch zajmavost.

    Poho a pedh Blch Karpat ve vchodn sti okresu (cca 26.000 ha) je soust vyhlen Chrnn krajinn oblasti Bl Karpaty.

    Nejcennj st prody jsou chrnny jako zvlt chrnn zem. Jejich celkov rozloha pedstavuje tm 1/3 plochy okresu!Ovzdu

    Zneitn ovzdu ovlivuje zejmna automobilov doprava a velk zdroje zneitn, ktermi jsou kotelny prmyslovch a potravinskch podnik a kotelny pro vytpn obytnch dom. Nejvt mnostv zneitn ovzdu je soustedno do oblasti msta Uh. Hradit, kter bylo tak zaazeno vyhlkou . 41/1991 Sb. mezi zem vyadujc zvltn ochranu ovzdu.

    Nejvtmi zdroji zneitn v okrese pak jsou:

    Cukrovar Star Msto, Slovck strojrny a.s. Uh. Brod, Centrln tepeln zdroj Uh. Hradit, Let a.s. Kunovice, Colorlak a.s. Star Msto, TON a.s. Uh. Hradit a prtah komunikac I/50 a I/55 v aglomeraci msta Uh. Hradit (20.000 vozidel/den).

    Dosahovan intenzita dopravy je dvodem k pprav vstavby silnin st v nejzatenjch secch, kter by pevedla pedevm tranzitn a nkladn dopravu mimo zastavn zem mst a obc, m by dolo ke zlepen ivotnch podmnek obyvatel a zlepen bezpenosti a plynulosti silninho provozu. Jedn se pedevm o ppravu peloky silnice I/50 v seku Zlechov - Star Msto - Uhersk Hradit - Kunovice - Podol - Uhersk Brod v dlce cca 24 km. V souasn dob je v dostavb tzv. mal obchvat Starho Msta, silnice I/55, jeho uvedenm do provozu dojde ke zlepen dopravnch a ivotnch podmnek v sti obce St. Msto.

Stav zneitn ovzdu emisemi dokumentuje nsledujc tabulka:
Celkov emise zneisujcch ltek a podly dle kategori zdroj zneiovn ovzdu v okrese
REZZO Tuh ltky SO2 NOx CO CxHy
Emise celkov (t/rok) 1 - 4 4166 6272 2333 18765 3855
Velk zdroje (t/rok) 1 1300 2497 569 222 100
Stedn zdroje (t/rok) 2 285 320 137 428 101
Mal zdroje (t/rok) 3 2581 3078 468 6815 1514
Mobiln zdroje (t/rok) 4 - 377 1159 11300 2140Voda

    Vzhledem k tomu, e pevn st okresu pat klimaticky do teplch oblast a ron prmr srek in 615 mm, ad se okres mezi zem s nedostatkem vlhy.

    Zsobovn pitnou vodou je zajitno v souasn dob z 18 vtch zdroj. Na veejn vodovod je napojeno 81,6 % obyvatel okresu, vstavba v dalch obcch a jejich stech pokrauje.

    Zneitn vody jsou z vt sti odvdny veejnmi kanalizacemi v 72 obcch okresu a je na n napojeno 106.000 obyvatel, tj. 72,6 %. Celkov mnostv odpadnch vod odvedench kanalizac je 5.568.000 m3/rok (z toho cca 2.000.000 m3/ rok prmyslovch) a itno ve vyhovujcch zazench je 3.750.000 m3/ro, tj. 67,3 %. V okrese je v provozu 12 obecnch istren odpadnch vod, dal 4 jsou ve vstavb a ve dvou obcch bude vstavba istrny zahjena.

    Na zklad zprovoznn novch OV, zmny struktury prmyslu a snen pouvanch mnostv hnojiv a chemickch ltek v ochran plodin, se podstatn snilo zneitn povrchovch vodnch tok. eky Morava i Olava se tak ve vtin ukazatel dostaly z V. na II. stupe zneitn.Odpady

    V okrese Uh. Hradit se podle program odpadovho hospodstv prvodc a nslednch hlen o zpsobu likvidace odpad vyprodukuje ron 80 382 t odpad. Z toho je 57 700 t odpad ostatnch (komunlnch), 22 476 t zvltnch a 206 t odpad zvltnch - nebezpench.

    Vce ne 99 % vzniklch odpad je likvidovno uloenm na skldky jednak v okrese (Buchlovice, Uh. Brod) nebo na zabezpeench skldkch pro ukldn zvltnho a nebezpenho odpadu mimo okres (Nmice na Han, nanov u Znojma apod.), poppadn znkodovn na spalovnch (Emseko Zln, Prostjov).

Firmy zabvajc se znkodnnm, pravou a vyuitm odpadu:
  MINERL
  RNDr. Mitek
  Star Tenice 1201
  686 01 Uhersk Hradit
  tel: 0632/40356
  sbr, vkup neeleznch odpad

  KAC a.s.
  Vazov 2143
  688 01 Uhersk Brod
  tel: 0633/634671
  recyklace ojetch pneumatik

  Sbrn suroviny a.s.
  Prmyslov
  686 01 Uhersk Hradit
  tel: 0632/2062
  vkup druhotnch surovin

  A.S.A.
  arel Slovckch strojren
  688 01 Uhersk brod
  tel: 0633/633381
  sbr a vkup nebezpench odpad

  COLORLAK a.s.
  Brnnsk
  686 0 2 Star Msto
  tel: 0632/527185
  recyklace odpadnch edidel

  RESO - recyklace stavebnch odpad
  Star Msto

linkalinka 
HiTech
www.hradiste.cz
Ve spolupráci s firmou HiTech Media
a Okresní hospodářskou komorou

Zpracoval Stanislav Lopata
info@hradiste.cz
Od 8.4.2004:
TOPlist

linka
  Doporučte náš web svým přátelům
  Podmínky reklamy na serveru


  hudba.hradiste.cz
hudba.hradiste.cz

server pro amatérské hudebníky a zpěváky s databází textů písní, midi souborů a not, fotografie interperů, atd.

  
  SMS BRÁNY:
       O2 -  VODAFONE -  T-MOBILE

  MyMiniCity

  Polední menu v UH:  MENÍČKA

Nové rubriky na serveru:
bod Teploty v UH 16.1.2003 - Měření aktuálních teplot v centru Uh.Hradiště, ukládání do databáze, zpracování grafů, ...
bod Virtuální procházka městem 21.6.2002 - Zatím je zpracováno 301 záběrů z centra města Uh.Hradiště a další stovky na zpracování ještě čekají ...
bod SMS centrum sms.hradiste.cz
16.4.2001 - Tato služba umožnuje odesílání SMS a vedení osobního adresáře často používaných čísel ...
bod Vtipy na mail
4.3.2001 - Tato služba umožnuje zaregistrování e-mailu, na který bude každý den v určenou hodinu zasílán náhodně vybraný vtip, fór, anekdota nebo kameňák...
bod Svátky na mobil
23.2.2001 - Zapomínáte, kdy slaví Vaši přátelé své jmeniny ? Tato služba umožnuje zaregistrování mobilního čísla nebo e-mailu, na které bude každý den v určenou hodinu zasíláno upozornění na svátek pro dnešní a příští den.
bod Klima v UH
8.12.2000 - KLIMA v UH - grafy teplot a srážek v Uherském Hradišti za poslední měsíce. Údaje zpracovává a grafy vytváří Ing. Lang
bod Hry
1.11.2000 - HRY - výběr zajímavých her - programováno v javě a javascriptu
bod Fotogalerie
19.8.2000 - FOTOGALERIE - Historické památky královského města Uherského hradiště s popisem - česky, anglicky, německy.
bod Námořní bitva
6.8.2000 - Námořní bitva - on-line verze hry známé každému již od mládí, kdy se hrávalo na čtverečkovaném papíře a často i pod lavicí...
bod Cyklotrasy
23.7.2000 - Turistika na kole - 25 cyklotras po území Moravy s popisem trasy a grafem výškového převýšení.
bod Baťův kanál
9.7.2000 - Baťův kanál na řece Moravě je historická vodní cesta nyní s deseti funkčními plavebními komorami a v současné době splavná od Otrokovic až ke Strážnici.
bod Lidové kroje na Slovácku
8.7.2000 - Lidové kroje na Slovácku
bod Chráněná území
6.7.2000 -Chráněná území v okrese Uh.Hradiště
bod Statistika
5.7.2000 - Statistika navštěvnosti serveru za posledních 12 měsíců