Informačni centrum Uherské Hradiště

ERB 
1. AktualitySIPKA 2. Programy kulturnch akcSIPKA 3. OkresSIPKA 4. TelefonySIPKA 5. OdkazySIPKA 6. FirmySIPKA 7. Obce a adySIPKA 8. Slovcko SIPKA 9. FotogalerieSIPKA 10. AplikaceSIPKA 11. InzerceSIPKA 12. RealitySIPKA 13. Java utilitySIPKA 14. SIPKA 15. SIPKA

ICKO  Informační centrum Uherské Hradiště  ICKO Neděle 19. listopdu 2017, 04:06
Svátek má Alžběta - zítra slaví Nikola

Chráněná území Baťův kanál Lidové kroje na Slovácku Cyklotrasy Klima v UH Teploty v UH

ReklamaBANER midi-song.com
linka

REGIONÁLNÍ TISK
 
  Lidov kroje
Kroje kreslil Jaroslav Koeluha
 

      A. KROJE DOLCK I DOLSK (130 KB)
      B. KROJE BECLAVSKO - HODONSK (51 KB)
      C. UHERSKO-BRODSK I ZLECK (105 KB)
      D. KROJE HORCK I VELECK (13 KB)
      E. KROJE KOPANIRSK (15 KB)
      F. SEVEROKYJOVSK - PODHORCK (100 KB)
      G. KROJE VALASKO-SLOVENSK (32 KB)
      H. KROJE HANCKO-SLOVENSK (56 KB)

      SLOVA - vroba kroj    Oblast Slovcka se rozkld na jihovchodn Morav a svou rozlohou pat k nejrozshlejm moravskm nrodopisnm oblastem. Thne se od Napajedel a k soutoku Moravy s Dyj. Na jihu hrani s Rakouskem, na vchod se Slovenskem, na severu a severozpad s Hanou a s Brnnskem. Smrem na zpad od Moravskokrumlovska a k Plav sah nov osdlen zem.

    Z nrodopisnho hlediska se Slovcko, dve zvan Moravsk Slovensko a asto nesprvn Moravsk Slovcko, rozdluje na adu oblast. K horskm oblastem pat moravsk Kopanice v okol Starho Hrozenkova. Pod Javoinou se nachz Horcko, kter si dky sv poloze dodnes uchovv svj starobyl archaick rz v projevech lidov kultury - v kroji, ne a lidov hudb.

    Pechodn zem mezi Valaskem a Slovckem tvo kopcovit luhaovick Zles, kter soused s Uherskobrodskem v povod eky Olavy, kter tvo pechodnou oblast mezi pomoravskou ninou (Uherskohradiskem, Uherskoostroskem) a mezi horskou oblast - Blmi Karpatami.

    Ninn oblast Dolcka le v Pomorav a thne se od Napajedel a k Hodonnu - tvo jej Napajedelsko, Uherskohradiko s Uherskoostroskem, Veselsko, Strnicko a Kyjovsko (strnick a kyjovsk Dolcko).

    Smrem od Hodonna k soutoku eky Moravy s Dyj se nachz Podlu, jeho st na pravm behu eky Moravy zasahovala a do rakouskho zem do Moravskho Pole a jet v prvn tetin 19. stolet se neliila krojem, tancem, zpvem ani hudbou od Podlu.

    Pechodnou oblast hancko - slovckou tvo obce ejkovice, dnice, Klobouky u Brna, Velk Blovice a k Podivnu.

    Vechny uveden oblasti a podoblasti se od sebe li nejen krojem, lidovou architekturou, ale i dalmi projevy lidov kultury. V rovinnch oblastech je zeteln souvislost se starou rolnickou kulturou, horsk oblasti Kopanic a Horcka maj pbuznost ke kultue karpatsk.

PhDr. Ludmila Tarcalov
Lidov kroje na Slovcku

    Prvn ucelenj pehled a popis slovckch kroj v jeho 28 krojov odlinch oblastech s vce ne 250 obcemi a msty je uveden v knize "Moravsk Slovensko" z roku 1918 a tak v knize "Luhaovsk Zles" z roku 1930. Z dalch ucelenjch prac mono odkzat na knihu "Lid z Javornka" z roku 1941 a "Horcko ve zpvu a tanci" z roku 1950.

    Pknm historickm dokumentem jsou i malby Joky prky a to jednak slavn "Kouchy" z roku 1920 a pak kroje z roku 1944. Snad nejpknj a neucelenj pehled v barevnch fotografich dv kniha "Lidov kroje na Hodonnsku" z roku 1979 a dnes u ada monografi o jednotlivch obcch.

    Klasifikace slovckch kroj podle profesora Josefa Klvan je stle platn a uznvan, i kdy se jm vyznaen hranice nkde i troiku zmnily, tedy posunuly. Tak napklad lbiv erven nohavice chlapc na Podlu se ji dvno posunuly do oblasti mutnicko - hovoransk, kde se za doby Klvaovy nosily vhradn nohavice tmav a tak se podlel lbiv podluck kroj na rozen i do Mutnic nebo Novho Poddvorova, kter patval vhradn do oblasti hancko - slovensk.

    Tak hranice hancko - slovensk oblasti, zasazen prof. Klvaou na hranici Nsedlovice - Ostrovnky a to v dsledku nkterch prvk hanckho ne se u dnes posunuly na hranici Morkvky - Kloubouky - Damboice - aroice - Archlebov - dnice.

    Severn hranici valasko - slovensk oblasti rozil zase prof. Ant. Vclavk, rodk ze Zles a zpracovatel knihy "Luhaovsk Zles 1930" a tedy dkladnj znalec tto oblasti, smrem na Zlnsko a k ece Devnici a to o obce: Beznice - Kudlov - Jaroslavice - elechovice - Zdveice - Lpa a tak Louka u Slopnho. Do Zles piadil i obce: Dobrkovice - Rudice a Zhorovice, kter vtinou J. Klvaa v zaazen vech obc vynechal.

Jaroslav Koeluha


V titn podob vydala firma JAKO, agentura v oblasti reklamy a slueb
Antonn Javora, nmst T. G. Masaryka 1280, Zln
tel: 577 219 775, fax: 067/721 97 74


Dal informace lze zskat:
REGION SLOVCKO, sdruen pro rozvoj cestovnho ruchu
Masarykovo nm. 21, Uhersk Hradit
Tel/fax: 572 540 303, e-mail: info@slovacko.cz

Mstsk informan centrum
Uhersk Hradit, Masarykovo nm. 21
tel/fax: 572 525 525 - 7
linkalinka 
HiTech
www.hradiste.cz
Ve spolupráci s firmou HiTech Media
a Okresní hospodářskou komorou

Zpracoval Stanislav Lopata
info@hradiste.cz
Od 8.4.2004:
TOPlist

linka
  Doporučte náš web svým přátelům
  Podmínky reklamy na serveru


  hudba.hradiste.cz
hudba.hradiste.cz

server pro amatérské hudebníky a zpěváky s databází textů písní, midi souborů a not, fotografie interperů, atd.

  
  SMS BRÁNY:
       O2 -  VODAFONE -  T-MOBILE

  MyMiniCity

  Polední menu v UH:  MENÍČKA

Nové rubriky na serveru:
bod Teploty v UH 16.1.2003 - Měření aktuálních teplot v centru Uh.Hradiště, ukládání do databáze, zpracování grafů, ...
bod Virtuální procházka městem 21.6.2002 - Zatím je zpracováno 301 záběrů z centra města Uh.Hradiště a další stovky na zpracování ještě čekají ...
bod SMS centrum sms.hradiste.cz
16.4.2001 - Tato služba umožnuje odesílání SMS a vedení osobního adresáře často používaných čísel ...
bod Vtipy na mail
4.3.2001 - Tato služba umožnuje zaregistrování e-mailu, na který bude každý den v určenou hodinu zasílán náhodně vybraný vtip, fór, anekdota nebo kameňák...
bod Svátky na mobil
23.2.2001 - Zapomínáte, kdy slaví Vaši přátelé své jmeniny ? Tato služba umožnuje zaregistrování mobilního čísla nebo e-mailu, na které bude každý den v určenou hodinu zasíláno upozornění na svátek pro dnešní a příští den.
bod Klima v UH
8.12.2000 - KLIMA v UH - grafy teplot a srážek v Uherském Hradišti za poslední měsíce. Údaje zpracovává a grafy vytváří Ing. Lang
bod Hry
1.11.2000 - HRY - výběr zajímavých her - programováno v javě a javascriptu
bod Fotogalerie
19.8.2000 - FOTOGALERIE - Historické památky královského města Uherského hradiště s popisem - česky, anglicky, německy.
bod Námořní bitva
6.8.2000 - Námořní bitva - on-line verze hry známé každému již od mládí, kdy se hrávalo na čtverečkovaném papíře a často i pod lavicí...
bod Cyklotrasy
23.7.2000 - Turistika na kole - 25 cyklotras po území Moravy s popisem trasy a grafem výškového převýšení.
bod Baťův kanál
9.7.2000 - Baťův kanál na řece Moravě je historická vodní cesta nyní s deseti funkčními plavebními komorami a v současné době splavná od Otrokovic až ke Strážnici.
bod Lidové kroje na Slovácku
8.7.2000 - Lidové kroje na Slovácku
bod Chráněná území
6.7.2000 -Chráněná území v okrese Uh.Hradiště
bod Statistika
5.7.2000 - Statistika navštěvnosti serveru za posledních 12 měsíců