UH 
Přihlášení:
Heslo:  
Zapomněli jste heslo?
Nová registrace
Dnes je úterý
23. 7. 2024  
Svátek má Libor
Zítra slaví Kristína

hradiste.cz
Uherské Hradiště - region Slovácko


Fotografie z regionu Slovácko
 
Ze Slovácka
 
Regionální tisk
 
Spřátelené weby
 

reklama
www.adhesive.czTOPlistLidové kroje


    A. - KROJE DOLÁCKÉ ČI DOLSKÉ

    B. - KROJE BŘECLAVSKO - HODONSKÉ

    C. - UHERSKO-BRODSKÉ ČI ZÁLEŠÁCKÉ

    D. - KROJE HORŇÁCKÉ ČI VELECKÉ

    E. - KROJE KOPANIČÁRSKÉ

    F. - SEVEROKYJOVSKÝ - PODHORÁCKÝ

    G. - KROJE VALAŠSKO-SLOVENSKÉ

    H. - KROJE HANÁCKO-SLOVENSKÉ


      Kroje kreslil Jaroslav Koželuha

    Oblast Slovácka se rozkládá na jihovýchodní Moravě a svou rozlohou patří k nejrozsáhlejším moravským národopisným oblastem. Táhne se od Napajedel až k soutoku Moravy s Dyjí. Na jihu hraničí s Rakouskem, na východě se Slovenskem, na severu a severozápadě s Hanou a s Brněnskem. Směrem na západ od Moravskokrumlovska až k Pálavě sahá nově osídlené území.

    Z národopisného hlediska se Slovácko, dříve zvané Moravské Slovensko a často nesprávně Moravské Slovácko, rozděluje na řadu oblastí. K horským oblastem patří moravské Kopanice v okolí Starého Hrozenkova. Pod Javořinou se nachází Horňácko, které si díky své poloze dodnes uchovává svůj starobylý archaický ráz v projevech lidové kultury - v kroji, nářečí a lidové hudbě.

    Přechodné území mezi Valašskem a Slováckem tvoří kopcovité luhačovické Zálesí, které sousedí s Uherskobrodskem v povodí řeky Olšavy, které tvoří přechodnou oblast mezi pomoravskou nížinou (Uherskohradišťskem, Uherskoostrožskem) a mezi horskou oblastí - Bílými Karpatami.

    Nížinná oblast Dolňácka leží v Pomoraví a táhne se od Napajedel až k Hodonínu - tvoří jej Napajedelsko, Uherskohradišťko s Uherskoostrožskem, Veselsko, Strážnicko a Kyjovsko (strážnické a kyjovské Dolňácko).

    Směrem od Hodonína k soutoku řeky Moravy s Dyjí se nachází Podluží, jehož část na pravém břehu řeky Moravy zasahovala až do rakouského území do Moravského Pole a ještě v první třetině 19. století se nelišila krojem, tancem, zpěvem ani hudbou od Podluží.

    Přechodnou oblast hanácko - slováckou tvoří obce Čejkovice, Ždánice, Klobouky u Brna, Velké Bílovice až k Podivínu.

    Všechny uvedené oblasti a podoblasti se od sebe liší nejen krojem, lidovou architekturou, ale i dalšími projevy lidové kultury. V rovinných oblastech je zřetelná souvislost se starou rolnickou kulturou, horské oblasti Kopanic a Horňácka mají příbuznost ke kultuře karpatské.

PhDr. Ludmila Tarcalová
Lidové kroje na Slovácku

    První ucelenější přehled a popis slováckých krojů v jeho 28 krojově odlišných oblastech s více než 250 obcemi a městy je uveden v knize "Moravské Slovensko" z roku 1918 a také v knize "Luhačovské Zálesí" z roku 1930. Z dalších ucelenějších prací možno odkázat na knihu "Lidé z Javorníka" z roku 1941 a "Horňácko ve zpěvu a tanci" z roku 1950.

    Pěkným historickým dokumentem jsou i malby Jožky Úprky a to jednak slavné "Kožuchy" z roku 1920 a pak kroje z roku 1944. Snad nejpěknější a neucelenější přehled v barevných fotografiích dává kniha "Lidové kroje na Hodonínsku" z roku 1979 a dnes už řada monografií o jednotlivých obcích.

    Klasifikace slováckých krojů podle profesora Josefa Klvaně je stále platná a uznávaná, i když se jím vyznačené hranice někde i trošičku změnily, tedy posunuly. Tak například líbivé červené nohavice chlapců na Podluží se již dávno posunuly do oblasti mutěnicko - hovoranské, kde se za doby Klvaňovy nosily výhradně nohavice tmavé a tak se podílel líbivý podlužácký kroj na rozšíření i do Mutěnic nebo Nového Poddvorova, který patříval výhradně do oblasti hanácko - slovenské.

    Také hranice hanácko - slovenské oblasti, zasazené prof. Klvaňou na hranici Násedlovice - Ostrovánky a to v důsledku některých prvků hanáckého nářečí se už dnes posunuly na hranici Morkůvky - Kloubouky - Dambořice - Žarošice - Archlebov - Ždánice.

    Severní hranici valašsko - slovenské oblasti rozšířil zase prof. Ant. Václavík, rodák ze Zálesí a zpracovatel knihy "Luhačovské Zálesí 1930" a tedy důkladnější znalec této oblasti, směrem na Zlínsko až k řece Dřevnici a to o obce: Březnice - Kudlov - Jaroslavice - Želechovice - Zádveřice - Lípa a také Loučka u Slopného. Do Zálesí přiřadil i obce: Dobrkovice - Rudice a Záhorovice, které většinou J. Klvaňa v zařazení všech obcí vynechal.

Jaroslav Koželuha


V tištěné podobě vydala firma JAKO, agentura v oblasti reklamy a služeb
Antonín Javora, náměstí T. G. Masaryka 1280, Zlín
tel: 577 219 775, fax: 067/721 97 74


Další informace lze získat:
REGION SLOVÁCKO, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Masarykovo nám. 21, Uherské Hradiště
Tel/fax: 572 540 303, e-mail: info@slovacko.cz

Městské informační centrum
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 21
tel/fax: 572 525 525 - 7linka
(c) 2017 hradiste.cz       info@hradiste.cz
Programoval: SALSOFT, salsoft@seznam.cz , hudba.hradiste.cz ,Čas zpracování: 0,662 sekund